Competition venues

Tävlingens regler 2014


Tävlingskategorierna

 • Piano som huvudinstrument
 • Piano som biinstrument
 • Stråkinstrument (violin, viola, cello, kontrabas)
 • Blåsinstrument (trä, – bleckblås)
 • Slagverksinstrument*
 • Övriga instrument**
 • Ensemble***
 • Ackompanjatör (Ackompanjatörstävlingen är endast öppen för ackompanjatörer som ackompanjerar tävlingsdeltagare)

*Kategorin slagverk omfattar endast följande instrument som kommer att finnas tillgängliga vid årets tävling: Marimba (5 oktaver),  xylofon ( 3½ oktaver), vibrafon (3 oktaver) och virveltrumma.

** Inklusive dragspel, harpa, akustisk gitarr. Beträffande andra instrument var god kontakta tävlingsledningen innan ni fyller i ansökan. Deltagarna tävlar alltid mot andra musiker i samma kategori/instrument – exempelvis harpa mot harpa/gitarr mot gitarr.

***Inklusive klassisk duo, trio, kvartett, kvintett. Beträffande andra typer av ensemble var god kontakta tävlingsledningen innan ni fyller i ansökan.


Åldersgrupper / Tidsramar

Åldern gäller den dagen tävlingen börjar

Solo:

 • Grupp A: upp till 9 år / upp till 8 min.
 • Grupp B: från 10 — 12 år / upp till 12 min.
 • Grupp C: 13 — 15 år / upp till 15 min.
 • Grupp D: 16 — 18 år / upp till 20 min.
 • Grupp E: 19 — 24 år / upp till 25 min.

Kategorin ”Ackompanjatör” är utan åldersgräns.

Ensembler:

 • Grupp 1: upp till 13 år / upp till 15 min
 • Grupp 2: 14 — 18 år / upp till 20 min
 • Grupp 3: 19 — 24 år / upp till 25 min

Åldersgruppen för ensembler bestäms utifrån genomsnittliga åldern på medlemmarna. I ensembler med 3-14 medlemmar tillåts vuxen ackompanjatör (pianist), i ensemble med 15 eller fler medlemmar tillåts vuxen ackompanjatör och dirigent – dirigenten endast som ensembleledare, spelar ej. I övrigt är det förbjudet för lärare och vuxna musiker att delta i ensembler, vare sig i eller utom tävlan. I tveksamma fall ber vi er att kontakta tävlingsledningen.

I fall av ett lågt anmälningsantal, förbehåller sig tävlingsledningen rätten att slå ihop grupperna (t.ex. ålder 10-11 med ålder 12-13).


Repertoarkrav

Valfri program bestående av minst två och max fyra musikstycken av olika stilar.

För slagverkare:
Grupp A: Två stycken på marimba, vibrafon, xylofon eller virveltrumma.
Grupp B: Ett stycke på marimba, vibrafon eller xylofon samt ett stycke på virveltrumma (virveltrumma – utan ackompanjemang)
Grupp C och D: Två stycken på marimba, vibrafon eller xylofon samt ett stycke på virveltrumma (virveltrumma – utan ackompanjemang)
Grupp E: Två till fyra stycken inklusive ett på marimba eller vibrafon med fyra klubbor, och ett på virveltrumma (både måste vara utan sällskap).

Tävlingens förlopp

Tävlingen består av en omgång och innebär ett offentligt uppträdande. Juryn består av ledande musiker och musikpedagoger från Sverige, Finland, Tyskland, Ryssland, Belgien, Estland och USA. Juryns beslut kan ej överklagas.

Priser

Utmärkelser till tävlingens deltagare består av diplom och priser av olika slag.

Stipendium

Tävlingsledningen fördelar ett antal stipendier bland de tävlande som placerat sig högst inom sin kategori i åldersgrupperna E samt ensemble grupp 3. Stipendiet är tänkt som uppmuntran för fortsatta studier. Stipendiaterna utses av juryn i samråd med tävlingsledningen. Beslut kan ej överklagas. Utöver detta utdelas stipendier i alla kategorier och åldersgrupper bland de som valt att framföra musik av svenska tonsättare. Syftet med detta stipendium är att sprida kännedom om mindre spelad svensk repertoar och nutida svensk musik.

2,000 $ som bidrag till studier vid Long Island Conservatory, New York, USA.

Deltagaravgifter

Ansökan är giltig först när deltagaravgiften har betalats. Ansökan är bindande, avgiften återbetalas ej.

Kategori ”Solo”: 550 SEK

Kategori ”Ackompanjatör”: 360 SEK

Kategori ”Ensemble: per deltagare 360 SEK

Deltagaravgiften sätts in på Bankgiro konto 520-5505 (Inom Sverige).
Från utlandet:
Adress: Kulturföreningen Concertante,
Högalidsgatan 54B, 117 30 Stockholm
IBAN: SE0950000000052571048201
SWIFT (Bic): ESSESESS

OBS! V.g. märk insättningen med deltagarens namn, åldersgrupp och tävlingskategori.

Ni kan också överföra deltagaravgiften med kreditkort via PayPal, vänligen notera att summan ökar lite grand på grund av Paypals avgifter (Kategorin Solo: 575 SEK, Kategorin Ensemble och Kategorin Ackompanjatör: 380 SEK)
1. Välj nedan en kategori: Category Solo, Category Ensemble eller Category Accompanist och klicka “Pay now” så kommer Paypals betalnings sida att öppnas.
2. Fyll i Deltagarens namn och efternamn i rutan ”Enter description” på vänster sida så att vi kan spåra betalningen, och följ sedan anvisningen på sidan.


Arrangören har rätt att dokumentera hela tävlingsprocessen i bild, skrift, video och ljudupptagningar. Arrangören är rättighetsinnehavare till fotografier, skriftligt material, video och ljudupptagningar som görs i samband med tävlingen.

Om du behöver en ackompanjatör:

Om du behöver en ackompanjatör, vänligen kontakta tävlingsledningen senast 1/4 2014. Kostnaden är 400 SEK för åldersgrupperna A-B. För åldersgrupperna C-D-E kostar det 600 SEK inklusive en repetition och framträdande vid tävlingen. Noterna ska skickas till info@stockholmcompetition.se senast 15 april. Ackompanjatören betalas kontant i samband med registreringen.