Vårt mål är att föra samman musicerande barn från olika länder och ge dem en möjlighet att spela med och för varandra. Den nya generationens unga musikanter behöver ett internationellt forum där man kan träffa likasinnade, få bekräftelse, uppmuntran och motivation. I samband med tävlingen arrangeras masterklasser av jury medlemmar.

Detta unika koncept har visat sig vara mycket uppskattat. Vid första tävlingen 2010 kom över 280 tävlande från olika länder – Sverige, Estland, USA, Holland, Ryssland, Kina och Bulgarien. På andra tävlingen 2012 blev det över 600 unga musiker från 11 olika länder som möttes här i Stockholm.

Tredje tävlingen ägde rum 6 – 9 Juni 2014. De tävlande har framfört två till fyra musikstycken. Samtliga deltagare fick diplom och stipendier av olika slag. Bland stipendierna fanns värdebevis för studier vid Long Island Conservatory i New York och stipendier för bästa framförandet av svensk musik. Ni kan läsa mer om tävlingen här

Tävlingsledningen vill rikta ett särskilt tack till Cecilia Marmolin på Historiska Museet och rektor Lars-Göran Jacobsson, Adolf Fredriks Musikklasser för att de varit behjälpliga med att upplåta lokaler för tävlingen.
— Stort tack!